Sławutczanie pięknie czytali “Wesele”

2 września Sławuta dołączyła się do Narodowego Czytania dramatu jednego z najbardziej genialnych polskich artystów Stanisława Wyspiańskiego. Czytanie „Wesela” odbyło się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.

W Sławucie Czytanie zostało zorganizowane przez lokalny Związek Polaków na Ukrainie. Udział w imprezie wzięli członkowie organizacji, uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej, działającej przez Związku oraz wszyscy inni chętni.

Obecni na uroczystości dowiedzieli się o życiorysie i twórczości słynnego artysty i obejrzeli fragmenty wersji filmowej „Wesela”.

Czytanie Narodowe 2017 na Ukrainie było współfinansowane ze środków otrzymanych z Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2017 r.” za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Larysa Cybula, Związek Polaków na Ukranie, Oddział w Sławucie

Narodowe Czytanie jest organizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.