“Europa Karpat” w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Współpraca 12 państw w ramach inicjatywy Trójmorza, reforma Unii Europejskiej, bezpieczeństwo na wschodnim pograniczu UE i NATO oraz kryzys imigracyjny – to niektóre tematy kolejnej już konferencji z cyklu „Europa Karpat”, która odbędzie się 5-7 września w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Gospodarzem i inicjatorem wydarzenia jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Zaproszeni do udziału w konferencji przedstawiciele parlamentów narodowych i administracji rządowej, naukowcy, eksperci, analitycy i samorządowcy z państw Europy Środkowo-Wschodniej dyskutować będą także o polityce rozwoju regionów Europy, współpracy naukowej państw karpackich czy wadach i zaletach związanych z wprowadzeniem euro.

Idea „Europy Karpat”, jednej z płaszczyzn współpracy regionalnej, sięga 2007 r., gdy odbyło się pierwsze spotkanie parlamentarzystów państw karpackich, zainicjowane przez ówczesnego przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Marka Kuchcińskiego.

Siłą projektu „Europa Karpat” jest jego oparcie na konkretnych interesach, szlakach tranzytowych, potrzebach społecznych, spójności środowiskowej i zdolności do współpracy. Istotne jest też współdziałanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie. Dotychczasowa realizacja tej inicjatywy pozwoliła przezwyciężyć definiowanie Karpat nie tylko w sensie geograficznym, lecz nadała im znaczenie społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne.

Ramowy program konferencji z cyklu „Europa Karpat” podczas 27. Forum Ekonomicznego

Krynica-Zdrój, 5-7 września 2017 r.
Sala Karpaty

5 września (wtorek)
15:30 – 15:45    Inauguracja konferencji „Europa Karpat”
15:50 – 17:15    I panel: Trójmorze – współpraca 12 państw w regionie
17:20 – 17:50    Miasta Europy Karpat. Ogłoszenie memorandum o  współpracy miast: Przemyśl, Rużemberok, Truskawiec, Sarospatak, Krynica

6 września (środa)
10:40 – 11:55    II panel: Jak naprawić UE?
12:05 – 13:05    III panel: Polityka rozwoju regionów Europy
13:15 – 14:15    IV panel: Euro – korzyści i koszty
14:25 – 15:25    V panel: Solidarni ponad granicami: Europejska Polityka Sąsiedztwa i kryzys imigracyjny
15:35 – 16:35    VI panel: Bezpieczeństwo w Europie na wschodnio-europejskim pograniczu UE i NATO
16:40 – 17:40    VII panel: Co kryją Karpaty?
17:40 – 18:00    Prezentacja planu Litwy w sprawie Ukrainy na lata 2017-2020

7 września (czwartek)
10:40 – 11:55    VIII panel: Czy Europa Środkowa i Wschodnia obroni cywilizację Zachodu?
12:05 – 13:05    IX panel: Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej
13:15 – 14:15    X panel: Współpraca naukowa państw karpackich
14:25 – 15:25    XI panel: W stronę rozwoju zrównoważonego Karpat
15:35 – 16:00    Prezentacja: Polsko-Ukraińska Stanica Ratownictwa Górskiego

źródło: sejm.gov.pl