Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku. Lekcje edukacyjne w Kropywnyckim

W Polskiej Szkolę Sobotniej w Kropywnyckim odbyły się dwie lekcje z cyklu spotkań dotyczących współpracy polsko-ukraińskiej w ramach sojuszu Piłsudski-Petlura. W tym roku obchodzimy 100 rocznicę sojuszu między Rzecząpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową zawartego w kwietniu 1920 roku w czasie wojen Polski i Ukrainy z Rosją bolszewicką. Ideą projektu jest budowanie wspólnej tradycji historycznej łączących społeczność polską i ukraińską.
Otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy teczki edukacyjne zawierające karty, mapy, scenariusze 5 lekcji, karty prac, przygotowane we współpracy z Muzeum Historii Polski. Materiały posłużą do upowszechniania wiedzy o dobrosąsiedztwie i współpracy Polski i Ukrainy i w następnych latach. Dziękujemy!
Działanie jest realizowane przez  Fundację Wolność i Demokracja  w ramach  projektu  „ Sojusz Piłsudski – Petlura 1920 r. Razem o wolności”.  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Autor: Aleksander Polaczok
Zdjęcia: Marii Polaczok