POLSKA PLATFORMA MEDIALNA – Polonijne Media Przyszłości 2020

U fundamentów powstania Fundacji Wolność i Demokracja było wspieranie mediów polskich, wydawanych poza granicami. Początkowo celem było istnienie, z biegiem czasu Fundacja brała udział w ich kreacji dążącej do ich profesjonalizmu i zapewnienia poczytnego miejsca pomiędzy “miejscowymi” tytułami. Początkowo były to pisma w tradycyjnym wydaniu, potem Fundacja towarzyszyła im w transformacji w świat internetu i te działania mają miejsce po dzień dzisiejszy.

Z inicjatywy Fundacji powstała Federacja Mediów Polskich na Wschodzie – organizacja, która reprezentuje polskie redakcje działające na Wschodzie. Federację Polskich Mediów na Wchodzie powołali 24 września 2013 roku przedstawiciele ponad 30 polskich redakcji z krajów dawnego ZSRS, uczestniczący w konferencji “Polskie media na Wschodzie” zorganizowanej w Senacie RP przez Fundację Wolność i Demokracja.

Co roku w ramach projektów „Polska Platforma Medialna – Ukraina” i „Polska Platforma Medialna – Białoruś” były realizowane działania dążące do profesjonalizacji wspieranych mediów. W taki sposób powstawał projekt  Polska Platforma Medialna – Polonijne Media Przyszłości, którego głównym celem jest z jednej strony profesjonalizacja mediów polonijnych, a z drugiej strony wymiana doświadczeń i wspierania nawiązania relacji pomiędzy redakcjami, dążących do maksymalizacji synergii współpracy w rozpowszechnianiu informacji w przestrzeni mediów polskich i polonijnych.

W ramach działania zaplanowano cykl szkoleń dla redakcji mediów polonijnych ze Wschodu. Odbyły się szkolenia z zakresu zarządzanie redakcją i rozwój, dziennikarskie, IT – portale internetowe, social media, materiały filmowe (video) , promocja i fundraising.

Dobór szkoleń i warsztatów został poprzedzony dogłębną analizą oraz wieloletnią ewaluacją prowadzoną w ramach projektu „Polska Platforma Medialna – Ukraina” i „Polska Platforma Medialna – Białoruś”.  Ostatni rok w czasach pandemii wymusił nowe spojrzenie na rolę, zadania oraz możliwości realizacji postawionych celów w różnych dziedzinach, z mediami na czele.

W ramach działania odbył się cykl certyfikowanych szkoleń i warsztatów w zakresie 7 perspektyw działania:

– organizacji pracy i rozwoju;

– rozwoju zakresu i sposobu działania;

– rozwoju multimedialności mediów;

– profesjonalizacja materiałów filmowych;

– rozwoju mediów internetowych w szczególności social mediów;

– szkolenia poprawności językowej mediów;

– profesjonalizacji czasopism.