Stachanow

Nazwa podmiotu nauczania

Sobotnio-niedzielna szkółka przy Centrum o światy i kultury polskiej “Krakowianka”

Adres 

Stachanow obwodu Ługańskiego

Pr. 50 Lat Oktiabria 9/67

Kontakt: [email protected]

Data założenia

1993 r.

Liczba uczniów i nauczycieli 

22 uczniów i 2 nauczycieli

Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Centrum “Krakowianka” rozpoczęła swoją pracę w 1993 r. od nauczania języka polskiego.

 • Następnie rozpoczęliśmy nauczanie historii, literatury oraz tradycji i kultury polskiej, (uczymy się polskich piosenek, tańców).
 • W zajęciach sobotnio-niedzielnej szkółki uczestniczą dorośli i dzieci.
 • Przygotowujemy uczniów na studia (10 osób uczy się w Polsce)
 • Nasz zespół, uczestniczył w przedsięwzięciach organizowanych w Stachanowie (szkołach miasta, bibliotekach, muzeum).
 • Z okazji świąt narodowych i religijnych  organizujemy spotkania i akademie, uczestnikami programu artystycznego są nasi nauczyciele i uczniowie.
 • Promujemy Polskę I polską kulturę, organizujemy festiwale, wystawy i spotkania.
 • W bibliotekach, szkołach oraz muzeum organizujemy lekcje I dyskusje o wybitnych Polakach.
 • Nasi uczniowie: uczestniczyli: w programach kulturalno – oświatowych oraz w sportowych przedsięwzięciach w Polsce (mamy wiele dyplomów, medali i pucharów).
 • Organizowaliśmy wymianę młodzieży szkół zawodowych Stachanowa i Polski.
 • Przeprowadzamy poszukiwania śladów działalności Polaków w naszym regionie -zostały odsłonięte 2 tablice pamiątkowe
 • Opiekujemy się miejscami pamięci, corocznie wyjeżdżamy do Starobielska i uczestniczymy w uroczystościach na cmentarzu, gdzie pochowani są polscy oficerowie.
 •  “Krakowianka” współpracuje także z wieloma klubami europejskimi, funkcjonującymi w miejscowych szkołach
 • Współpracujemy z mediami oraz mamy swoje media “Wieści Krakowianki” oraz stronę internetową , profil na facebooku oraz kanał na YouTube

DSCF7123