Stary Skałat

Nazwa podmiotu nauczania

Polska sobotnio-niedzielna szkoła przy Polskim Kulturalno -Oświatowym Towarzystwie


Adres 

47845 Stary Skałat,  woj. Tarnopolskie, pow. Podwoloczyski, Ukraina


Data założenia

2008 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

42 dzieci i  2 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Polska sobotnio-niedzielna szkoła powstała od momentu zarejestrowania Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa w roku 2008.

Są prowadzone zajęcia języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Biorą one czynny udział w różnych konkursach

Z każdym rokiem zwiększa się liczba uczniów. W listopadzie 2014 roku jedna z uczennic zajęła II miejsce w konkursie “Dyktando”.

DSC00024