Stara Krasnoszora

 Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła sobotnia przy Wiejskim Społecznym Towarzystwie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Starej Krasnoszorze (Starej Hucie)


Adres 

ul. Mickiewicza 35, 59023 Stara Krasnoszora, obw. czerniowiecki, Ukraina


Data założenia 

2012


Liczba uczniów i nauczycieli 

w roku szkolnym 2014/15: 75 uczniów i 2 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Szkoła powstała w 2012 roku jako dopełnienie pracy szkoły średniej w Starej Krasnoszorze, w której j. polski wykładany jest od 1991 roku. Szkoła sobotnia korzysta z gościnności szkoły państwowej, w której znajduje się gabinet j. polskiego. Szkoła pracuje w środowisku górali czadeckich. Przy szkole działa dziecięcy zespół folklorystyczny “Dolinianka”. Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w imprezach szkolnych, akademiach rocznicowych z okazji polskich świąt narodowych, śródrocznych świętach okolicznościowych (andrzejki, mikołajki).  Uczniowie i absolwenci szkoły brali udział w ogólnoukraińskim dyktandzie i zdobyli 2. miejsce.  W szkole odbył się konkurs na mistrza wiedzy o Polsce i j. polskim, szkolne dyktando na mistrza polskiej ortografii, konkurs rysunków-ilustracji do polskich bajek i legend oraz portretów św. Mikołaja.  W 2012 i 2013 roku uczeń szkoły zajął 2. miejsce w Konkursie “Znasz-li ten kraj” we Lwowie. W 2014 roku dwie uczennice zostały wyróżnione w konkursie recytatorskim “Kresy 2014” we Lwowie. Zespół “Dolinianka” występuje regularnie na festiwalu “Bukowińskie Spotkania” w Pile oraz brał dwukrotnie udział w festiwalu “Kresy” (I miejsce i wyróżnienie).

DSCN6290