Kowel

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła Polska przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu


Adres

45 008 Kowel, ul. Niezależności 138


Data założenia 

01.09.2000


Liczba uczniów i nauczycieli 

Uczniów: 240 i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Szkoła Polska w Kowlu powstała w 2000 roku.

Powstanie szkoły było naturalnym następstwem zrzeszenia się polskiej mniejszości w Kowlu przy katolickim kościele św. Anny oraz w Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu w 1998 roku.

W szkole uczyli nauczyciele ukraińscy i nauczyciele zaproszeni z Polski. Pierwszą nauczycielką z Polski była pani Izabela Wacewicz. Od roku 2010 języka polskiego uczy pan Wiesław Pisarski – skierowany do pracy dydaktycznej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Przez jedenaście lat istnienia szkoła nawiązała kontakty ze szkołami w Lublinie, Chełmie, Brzegu Dolnym, Krasnymstawie i Legionowie.

W roku szkolnym 2012/2013 uczeń Szkoły Polskiej Roman Dmytruk został finalistą Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.
Przez szkołę przewinęło się już wielu młodszych i starszych uczniów. Część z nich studiowała lub studiuje w Polsce.

Od początku istnienia szkoła uczy języka polskiego, elementów historii, geografii i kultury i tradycji polskich oraz podtrzymuje w środowisku obchodzenie świąt państwowych i religijnych. Od trzech lat organizowany jest w Kowlu przez uczniów i TKP konkurs poezji śpiewanej. Uczniowie biorą udział w konkursach recytatorskich, wiedzy o Polsce i piosenkarskich.
Obecnie dyrektorem szkoły jest pan Wacław Herka, który jest też prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej. W tym roku liczba uczniów osiągnęła po raz pierwszy imponującą ilość 240 osób.

PT9