Koziatyn

Nazwa podmiotu nauczania

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna  przy Stowarzyszeniu “Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury”  w Koziatynie  na Ukrainie


Adres 

Rejestracja: ul. Gerojiw Majdanu 17/92, 22100 Koziatyn  Ukraina

Zajęcia odbywają się: Szkoła nr 1  ul. Winniczenki 29,22100  Koziatyn Ukraina


Data założenia 

2006 r.


Liczba uczniów i nauczycieli 

74 uczniów i 1 nauczyciel  (ubiegamy się o nauczyciela z Polski)


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu “Centrum Kultury Polskiej im. T. Padury “powstała w 2006 r. Obecnie ponad 70 uczniów w różnym wieku, którzy aktywnie uczestniczą w konkursach recytatorskich oraz wiedzy o Polsce, olimpiadach z języka polskiego, akademiach, spotkaniach polonijnych, krzewiąc tradycje i kulturę swoich pradziadów. Na naukę języka polskiego uczęszcza młodzież szkolna  z  całego miasta,  parafianie kościoła p.w. Matki Bożej Dobrej Rady, członkowie Stowarzyszenia. Absolwenci szkoły studiują na uczelniach wyższych w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin). Uczniowie szkoły co rok zostają zwycięzcami Konkursu recytatorskiego “Kresy” w Kijowie, Obwodowej olimpiady z języka polskiego w Winnicy, Obwodowego Konkursu recytatorskiego poezji polskiej w Winnicy, w 2012r. –  Międzynarodowego Konkursu “Kresy” w Białymstoku.

Tradycją Polskiej Szkoły w Koziatynie jest nauczanie przez krzewienie tradycji, historii i kultury narodu polskiego, przez śpiew i taniec.  Uczniowie Polskiej Szkoły są uczestnikami Zespołu pieśni i tańca “Podolski Kwiat”, znanego w Polsce i na Ukrainie.
Motto Polskiej Szkoły w Koziatynie: “Polska Szkoła jest wesoła!!!” Razem tworzymy wspólną kreatywną rodzinę.

Aktywnie poszukujemy partnerów do współpracy.

IMG_5868