„Strażnicy Narodowej Pamięci 2022″

„Strażnicy Narodowej Pamięci 2022″ to projekt, który jest kontynuacją działań Fundacji Wolność i Demokracja w latach 2014-19. Jego celem była i jest dbałość o polskie dziedzictwo historyczne i kulturowe. Starania te wspierają wolontariusze z polskich środowisk, działający za granicami kraju. A ich wsparcie polega na utrzymywaniu lokalnych miejsc pamięci w jak najlepszym stanie, tak aby odwiedzać je i czerpać z nich wiedze historyczną, mogły kolejne pokolenia.

Dziękujemy za udział w roku 2022 i do zobaczenia w następnym roku.

“Opieka nad cmentarzem North Sheen w Londynie” i “Opieka nad cmentarzem New Brentford Cemetery w Londynie” realizowane są w ramach projektu: Strażnicy Narodowej Pamięci 2022 finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.