Studenci z Winnicy uczestniczyli w lekcji żywej historii z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Studenci z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Centrum Rozwoju i Partnerstwa “Polonia” w Winnicy 28 września 2021 r. uczestniczyli w lekcji żywej historii z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Na początku lekcji omówiona została sytuacja w Europie końca XVIII wieku, wraz z panującymi w niej zależnościami między państwami i ich relacjami. W kontekście sytuacji międzynarodowej, zostały omówione problemy Rzeczpospolitej, a także koncepcje ich rozwiązania i osoby, które starały się doprowadzić do reformy kraju. Wspomniano o roli kobiet w ówczesnej Polsce, która, na tle innych państw Europy, była o wiele większa, choć oczywiście nie oznaczała posiadania przez kobiety praw politycznych. Zwrócono uwagę na fakt posiadania przez kobiety znacznych majątków, co również zwiększało ich możliwości oddziaływania na sprawy dziejące się w Rzeczpospolitej. Scharakteryzowane zostały najważniejsze postanowienie Sejmu Wielkiego, przybliżono historię jego prac, aż do uchwalenia Konstutucji. Przybliżono poszczególne punkty Konstytucji, a także przytoczone zostały relacje świadków uchwalenia dokumentu, dzięki którym słuchacze mogli zapoznać się z atmosferą, jaka zapanowała w Warszawie na wieść o uchwaleniu Ustawy Sejmowej. Następnie omówione zostały postawy przeciwników Ustawy Sejmowej, wraz z podejmowanymi przez nich działaniami, które, poprzez zawiązanie Konfederacji Targowickiej, doprowadziły do wojny roku 1792 a w ostateczności do obalenia postanowień Konstytucji 3 Maja już w rok po jej uchwaleniu. W lekcji uczestniczyło 66 osób. Lekcję poprowadził Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”