Dzieci z Strasburga i Strzelczysk uczestniczyły w spotkaniu z „żywą historią” z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzieci z Sekcji polskiej w College Vauban w Strasburgu  i Ogólnokształcącej Szkoły Podstawowej I-II stopnia w Strzelczyskach  28 września 2021 uczestniczyły w on-line lekcji VIVAT MAJ  z okazji obchodów 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Lekcja rozpoczęła się od rozmowy z uczestnikami o świecie z okresu XVIII wieku, co pozwoliło ocenić poziom ich wiedzy o epoce. Prowadząc narrację w kierunku najważniejszego wydarzenia, jakim były obrady i postanowienia Sejmu Wielkiego, omówiona została sprzyjająca sytuacja geopolityczna, jaka wytworzyła się w Europie w 2 połowie XVIII wieku. Uwaga słuchaczy zwrócona została na pogarszające się stosunki między krajami, które dokonały I rozbioru Polski, a także możliwość zawarcia nowych sojuszy oraz kontaktów handlowych, między innymi z Wielką Brytanią. Podczas spotkania poruszona także została kwestia życia codziennego w Rzeczpospolitej. Omówiono tematykę mody męskiej i damskiej, życia w miastach i na wsiach, etc. Następnie narracja została skupiona już na samych przygotowaniach oraz przebiegu Sejmu Wielkiego. Słuchacze poznali ustalenia obrad, ich wpływ na życie poszczególnych grup społecznych Rzeczpospolitej oraz  zapisy samej Konstytucji. Zaprezentowano sylwetki głównych zwolenników, jak i przeciwników reform. Następnie omówiona została droga do zawiązania Konfederacji Targowickiej oraz jej skutki, wraz z rozpoczęciem wojny 1792 roku. Scharakteryzowane zostały możliwości polskiej obrony, jej atuty i braki, a także postawy poszczególnych dowódców wobec konfliktu zbrojnego i ich działania w czasie samej konfrontacji militarnej. W lekcji uczestniczyło 20 osób. Lekcję poprowadził Łukasz Wrona i Tomasz Żurawski. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.  Działanie  “Uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40 placówkach oświatowych na całym świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu “Polonia i Polacy za Granicą 2021”