VIII Ogolnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” już za nami. 

VIII Ogolnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego “Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” już za nami.
Od wielu lat organizatorem tego wydarzenia w Charkowie  jest Stowarzyszenie Kultury Polskiej Харьковское общество польской культуры Polska Szkoła Sobotnia ” Polonia Charkowa”  przy wsparciu Konsulat Generalny RP w Charkowie
Tegoroczne dyktando odbyło się 18 września w Gmachu Głównym Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im G. Skoworody, w jego przepięknej dużej auli.
Każdy chętny miłośnik języka polskiego mógł uczestniczyć w dyktandzie.
Wzięło w nim udział prawie 80 osób.
Byli to uczniowie naszej szkoły, studenci polonistyki Uniwersytetu im. Karazina i Uniwersytetu Pedagogicznego.
Uczestników dyktanda przywitali rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. G. Skoworody pan J. Bojczuk,  prorektor pan W. Borisow, konsul generalny pan P. Stachańczyk oraz konsulowie pani B. Kaczmarczyk i pan A. Miśków.
Tekst dyktanda przeczytała Krystyna Furs, nauczycielka skierowana do pracy w Stowarzyszeniu przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Do udziału w komisji sprawdzającej zostali zaproszeni lektorzy charkowskich uniwersytetów oraz Sławomir Wawryszuk, lektor języka polskiego skierowany przez NAWA.
W zmaganiach z zawiłościami polskiej ortografii uczestniczył też konsul pan Artur Miśków.
Zwycięzcami tegorocznego dyktanda zostali
– w kategorii dzieci i młodzież do 18 roku życia​
I miejsce – Kiriłł Sztangiej
II miejsce – Aleksander Muraszko
III miejsce – Karolina Anyanwu
– w kategorii dorośli od 19 roku  życia
I miejsce – Aleksandra Stocka
II miejsce – Anna Omelczenko
III miejsce – Anastazja Szumejko
??Mistrzowie języka polskiego otrzymali zasłużone nagrody z rąk konsula generalnego pana Piotra Stachańczyka , konsul pani Barbary Kaczmarczyk i dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej „Polonia Charkowa” pani Diany Krawczenko.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodki poczęstunek.
Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnych konkursach.
  Wydarzenie realizowane w ramach projektu Fundacja Wolność i Demokracja : “Biało-czerwone ABC. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.