Nabór wniosków do Stypendium Naukowego im. Konstytucji 3 maja

Rusza nabór kandydatów do Stypendium im. Konstytucji 3 maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie.

W ten sposób chcemy inspirować do badań dziejów i kultury wielonarodowej Rzeczypospolitej, a w szczególności stosunków polsko-ukraińskich, dziejów mniejszości polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, począwszy od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Liczą się dla nas tematy dotyczące badań zagadnień dotychczas nie podejmowanych lub mało zbadanych, a także służących wzajemnemu zrozumieniu racji historycznych strony przeciwnej (polskiej wśród Ukraińców i ukraińskiej wśród Polaków).

Nabór wniosków zamykamy 10 września 2021 r.

UWAGA! Komisja konkursowa przedłużyła okres rozpatrywania wniosków do 31 października.

WYNIKI

Załączniki:
?? Regulamin
?? Kwestionariusz zgłoszeniowy
?? Регламент конкурсу

Stypendium Naukowe im. Konstytucji 3 maja Fundacji Wolność i Demokracja jest realizowane w ramach projektu „Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2021” wspieranego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.