Świętowanie 101 rocznicy z okazji Dnia Niepodległości Polski w Sobotniej Polskiej Szkole im. Mikołaja Reja w Żydaczowie.

Uczniowie Sobotniej Polskiej Szkoły im. Mikołaja Reja w Żydaczowie  wzięli udział w świątecznej lekcji, podczas której odśpiewali Hymn Polski, dowiedzieli się o tym,  w jaki sposób Polska odzyskała Niepodległość oraz wysłuchali wierszy o Polsce.

Później podzielili się na grupy i zagrali w gry edukacyjne. W grze  „Było sobie życie. Historia Polski”,  uczniowie wcielili się w postacie różnych wielkich Polaków, t.j. : Maria Skłodowska – Curie, Jan Kochanowski, Jan III Sobieski oraz Tadeusz Kościuszko i podróżując w czasie sprawdzali swoją wiedzę na temat historii Polski, od powstania państwa  do czasów założenia „Solidarności”.

Druga grupa „podróżowała” po mapie Polski w grze „Polska”.  Najmłodsze uczennice z wielkim zaangażowaniem układały z puzzli mapę Polski, zapoznawały się ze strojami mieszkańców różnych regionów, a także ćwiczyły czytanie nazw  polskich miast i województw. Na wcześniejszej lekcji uczyły się o symbolach narodowych Polski oraz wykonywały prace plastyczną pt. „Symbole Polski”.

Sobotnia Polska Szkoła im. Mikołaja Reja w Żydaczowie,  jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu  “Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”  współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku”.

Autor: Lidia Zborowska