“Szkoła Akademii Młodzieżowej” w Gródku

W dniach 9-14 sierpnia 2016 roku w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym przebywała młodzież polska z Gródka Podolskiego na Ukrainie. Taką możliwość stworzył jej współorganizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo i Fundację Wolność i Demokracja oraz współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej projekt „Szkoła Akademii Młodzieżowej dla młodzieżowych liderów polskiej społeczności Gródka”.

Podczas pobytu w Polsce młodzież brała udział w czterech częściach szkolenia. Moduł 1. obejmował szkolenie z liderstwa oraz rozpoznawania potrzeb społecznych i realizacji działań społecznych odpowiadających na te potrzeby. W ramach tego modułu młodzież uczyła się podstaw organizacji i zarządzania oraz brała udział w warsztacie liderskim przygotowanym przez Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym. Kolejna część szkolenia obejmowała warsztaty dotyczące kultury, historii oraz tradycji polskiej. Młode osoby mogły pogłębić swoją znajomość kultury, historii oraz języka polskiego, a następnie przekazać ją swojej społeczności na Ukrainie poprzez zorganizowanie spotkań z członkami polskiej społeczności z Gródka. Trzecia część szkolenia obejmowała podział uczestników na 5 grup oraz realizację przez nich inicjatyw na rzecz pozostałych uczestników. Dzięki zaangażowaniu młodych ludzi udało się zorganizować m.in. „Polską Potańcówkę”, „Turniej Piłki Nożnej”, „Olimpiadę na Wesoło”. Dzięki tej części szkolenia młodzież polska z Gródka nauczyła się pracy w zespole, współdziałania, postaw liderskich oraz organizacji i działania na rzecz innych. W trakcie ciężkiej pracy oraz wielogodzinnych szkoleń był również czas na rozrywkę. W ramach projektu młodzi ludzie odwiedzili Lublin, a w nim Muzeum Martyrologii na Majdanku oraz Bramę Trynitarską, z której można podziwiać panoramę Lublina. Podczas wycieczki do Lublina był również czas na dobrą zabawę na basenie Aqua Lublin. W trakcie pobytu w Warszawie mieli możliwość zwiedzenia miasta, po którym oprowadził ich przewodnik, a także poznania nowoczesnego oblicza Warszawy w trakcie uczestnictwa w Niewidzialnej Wystawie, dzięki której młodzież mogła poczuć, co czują ludzie niewidomi oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można im pomóc. Na zakończenie szkolenia odbył się Wielki Finał podsumowujący 6-dniowy pobyt. Jedna z grup zorganizowała dla pozostałych teleturniej „Kocham Cię Polsko”, gdzie tematem przewodnim była rocznica 1050-lecia Chrztu Polski.

Przez cały pobyt młodzieży polskiej z Gródka Podolskiego towarzyszyło 4 wolontariuszy z Polski. Dzięki ich obecności i pomocy udało się sprawnie przeprowadzić całość szkolenia, ale również, co wydaje się ważniejsze, zbudować trwałe relacje i przyjaźnie między uczestnikami z Ukrainy oraz Polski.

Młodzi ludzie z Gródka wyjechali z Polski bardzo zadowoleni ze szkolenia. Udało się osiągnąć stawiane sobie cele oraz przybliżyć polskiej młodzieży mieszkającej za granicą historię, kulturę oraz tradycje polskie. Dzięki szkoleniom liderskim uczestnicy będą potrafili zorganizować spotkania z polską społecznością w Gródku oraz zapoznać ich z tym, czego się nauczyli oraz co doświadczyli przebywając w Polsce.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

dsc_0179 dsc_0003 dsc_0022dsc_0064 dsc_0088 dsc_0125dsc_0130 dsc_0170


Projekt „Szkoła Akademii Młodzieżowej dla młodzieżowych liderów polskiej społeczności Gródka” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo jest realizowany w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą z programu pn: „Bliżej Polski. Regranting” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.