Uczestnicy II turnusu Szkoły Lidera Polonijnego wrócili już do domów

II turnus Szkoły Lidera Polonijnego Ja – Lider odbył się między 7 a 16 sierpnia w Hotelu Lipowy Most Golf Park pod Białymstokiem.

W II turnusie wzięły udział polskie i polonijne organizacje z Rzeżycy i Dyneburga na Łotwie, białoruskiej Lidy oraz Krzywego Rogu, Chmielnickiego i Żytomierza na Ukrainie. Ogółem wspólnie szkoliło się 30 młodych osób mających polskie pochodzenie.
Program obejmował zajęcia z języka polskiego, historii, zarządzania projektem, roli lidera, skutecznej komunikacji. Odbyły się też warsztaty obywatelskie połączone ze spotkaniem z burmistrzem Supraśla Radosławem Dobrowolskim. W ramach wycieczek krajoznawczych uczestnicy II turnusu zwiedzili Białystok, Supraśl, Kruszyniany oraz Warszawę.
Projekt Szkoła Lidera Polonijnego Ja – Lider zakłada przygotowanie młodych osób do pełnienia w swych środowiskach funkcji przywódczych. Temu ma służyć przyswojenie przez nich zasad prowadzenia efektywnej działalności, zarządzania projektem społecznym. Każdy uczestnik szkoły ma okazję stworzyć miniprojekt, którego realizacja może przynieść korzyść polskiej społeczności.
Tym razem twórcami najlepszego miniprojektu okazał się zespół z Żytomierza, który przygotował projekt o tytule: „Jestem Polakiem – to brzmi dumnie”.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy pomyślnych realizacji miniprojektów wszystkim zespołom II turnusu Szkoły Lidera Polonijnego.

DSC_8754 DSC_8748 DSC_8529 DSC_8503


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą

godlo_z podpisem