Uczestnicy II turnusu Szkoły Lidera Polonijnego wrócili już do domów

II turnus Szkoły Lidera Polonijnego Ja – Lider odbył się między 7 a 16 sierpnia w Hotelu Lipowy Most Golf Park pod Białymstokiem. W II turnusie wzięły udział polskie i polonijne organizacje z Rzeżycy i Dyneburga na Łotwie, białoruskiej Lidy oraz Krzywego Rogu, Chmielnickiego i Żytomierza na Ukrainie. Ogółem wspólnie szkoliło się 30 młodych [...]
Czytaj więcej