Szkoła letnia w Biłohirii

Grupa zaawansowanych

W zajęciach tegorocznej Szkoły Letniej Języka Polskiego zorganizowanej przy parafii św. Wincentego Pallottiego udział wzięło 49 osób.

Słuchacze byli podzieleni na trzy grupy: dziecięcą, zaawansowaną i początkującą. Grupa dzieci liczyła 23 osoby. Podczas zajęć uczniowie uczyli się alfabetu polskiego, polskich piosenek i wierszy, poznali podstawowe zwroty grzecznościowe oraz nauczyli się krótko opowiadać o sobie. Wolontariusze wykorzystywali w pracy takie pomoce dydaktyczne jak filmy, piosenki, gry, rysunki oraz proponowali różnorodne zabawy integracyjne.
W grupie zaawansowanej było 8 osób w wieku 15-16 lat, które uczą się języka polskiego także w ciągu roku szkolnego. Wolontariusze proponowali każdego dnia inny temat przewodni, a uczniowie pracowali nad nim, wykorzystując filmy i artykuły prasowe, poznając słownictwo i dyskutując.
Grupa początkująca liczyła 18 osób, dominowali w niej nastolatkowie. Były to głównie osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z językiem polskim. Ich otwartość i zaangażowanie sprawiły, że poczyniły duże postępy w nauce języka. Młodzież przyswoiła sobie proste zwroty umożliwiające komunikację, nauczyła się opowiadać krótko o sobie, swoich zainteresowaniach i planach.
Praca odbywała się indywidualnie i w grupach. Starsi uczniowie otrzymywali zadania domowe mające na celu pomoc w utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Grupa dzieci Grupa poczatkujacych Grupa poczatkujacych2 Grupa poczatkujacych3 Grupa zaawansowanych 2 Grupa zaawansowanych Grupa-dzieci4 Grupa-dzieci5 Wieczorek porzegnawczy dla chetnych Wieczorek-porzegnawczy-dla-chetnych2 Wieczorek-porzegnawczy-dla-chetnych5 (1) Wreczenie dyplomow (1) Wreczenie dyplomow3 (1) wycieczka-do-kosciola (1) wycieczka-do-kosciola2 (1) Zabawy integracyjno-edukacyjne (1)


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

godlo_z podpisem