Szkoła Letnia w Krasiłowie

3 lipca ruszyła Szkoła Letnia w Krasiłowie prowadzona przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Miasta Krasiłów. Fundacja Wolność i Demokracja delegowała wolontariusza mającego pomóc poprowadzić zajęcia. 

Tego dnia nastąpił podział uczestników na grupy. Każda z nich ma swoją nazwę i dewizę. Następnie grupy udały się do zabytkowego krasiłowskiego kościoła Najświętszego Serca Jezusa, gdzie proboszcz parafii ks. Sławomir Płoński opowiedział młodzieży o tymże obiekcie. Następnie uczestnicy Szkoły Letniej odwiedzili drugą najstarszą budowlę Krasiłowa – pałac Mańkowskich, gdzie pracownik Muzeum Krajoznawczego zapoznał zgromadzonych z dziejami budynku i samego miasta. Po obiedzie wolontariusz Fundacji Szymon Doliwa przeprowadził ciekawą lekcję o herbach szlacheckich, uwzględniając ród Sapiehów herbu Lis. Efektem lekcji było projektowanie przez dzieci herbu/godła swojej szkoły. Pierwszy dzień zajęć zakończył się grą w państwa-miasta, podczas której najmłodsi poznawali nowe nazwy polskich miast. 

Trzeciego dnia uczestnicy i opiekunowie wybrali się do Kamieńca Podolskiego. W programie wycieczki było oczywiście zwiedzanie twierdzy, spacer ulicami starego miasta, a także wizyta w katedrze Świętych Piotra i Pawła i spotkanie z biskupem Janem Niemcem.


Szkoła Letnia jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.