Szkoła letnia w Łucku

W dniach 12-25 czerwca 2017 roku Towarzystwo Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki po raz pierwszy zrealizowało Szkołę Letnią.  

Na Ukrainie rok szkolny kończy się 1 czerwca i wielu rodziców zastanawia się, w jaki sposób ich dzieci mają spędzić wakacje. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Towarzystwo uczy języka polskiego do końca czerwca. Do tej pory były to normalne zajęcia językowe. W tym roku program letniego nauczania znacząco się poszerzył. Dzieci uczyły się aktywnie – poprzez wycieczki, zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Poza nauczycielami z Towarzystwa w Szkole Letniej pomagała wolontariuszka Fundacji Wolność i Demokracja Anna Smal. Aktywny udział w przygotowaniu i realizacji założeń Szkoły Letniej wzięli również rodzice.

W czasie trwania zajęć dzieci zwiedziły między innymi Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Muzeum Wojskowe i Krajoznawcze, Zamek Lubarta, zabytkowe kościoły w Łucku, Ołyce i Równym, Zoo a także muzea.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci zostaną zaprezentowane podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy w parku miejskim.


Szkoła Letnia w Łucku jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r