Szkoła Letnia we Lwowie

1-373W dniach 01.08.2016 – 07.08.2016, w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej we Lwowie, odbyła się Wakacyjna Szkoła Kultury i Języka Polskiego pt. „Lwów – Perła Europy”.  Głównym zadaniem projektu, poza nauką języka polskiego, przybliżenia historii oraz kultury Polski, było ukazanie uczniom znaczenia i pozycji miasta Lwowa w historii oraz współczesnej polityce Europy.

Pierwszego dnia odbyła się inauguracja Wakacyjnej Szkoły. Podczas inauguracji nastąpiła samoprezentacja wychowawców oraz uczniów. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy i dostali zadanie, nad którym pracowali przez cały okres trwania letniej szkoły. Każda grupa musiała stworzyć własne biuro turystyczne. Grupy dostały do wyboru 3 szlaki turystyczne: literacki, religijny oraz historyczny.

Po inauguracji oraz podzieleniu uczestników na grupy, uczniowie mieli okazję wysłuchać informacji na temat jednego z ważniejszych dokumentów obowiązujących naszych rodaków za wschodnią granicą – Karty Polaka. Informacje na temat dokumentu, jak i regulującej go ustawy wzbudziły ciekawość słuchaczy. Podczas prezentacji uczestników wielu z nich mówiło bowiem o tym, że wiąże swoją przyszłość ze studiami w Polsce. Podczas pierwszego dnia szkoły omówione zostały najważniejsze dla Polaków pieśni, tj. „Rota”, „Boże Coś Polskę” oraz Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.  Podczas interpretacji pieśni została zwrócona uwaga na ich znaczenie historyczne oraz wartość jaką mają one dla tożsamości narodowej Polaków. Następnie, wychowawcy wraz z uczniami, udali się na spacer do Parku Stryjskiego, zatrzymując się po drodze pod Konsulatem Generalnym RP przy którym została zwrócona uwaga na to, jakie znaczenie ma ten urząd dla posiadaczy Karty Polaka, którzy żyją na terenie Ukrainy.

Kolejny dzień Wakacyjnej Szkoły rozpoczął się od powtórki informacji z dnia poprzedniego. Tego dnia uczestnikom projektu zostały przybliżone sylwetki wybitnych postaci narodu polskiego, które były związane ze Lwowem. Uczniowie mieli okazje zapoznać się z życiorysami oraz utworami takich postaci jak Maria Konopnicka, Władysław Bełza, Kornel Makuszyński, Aleksander Fredro, Mikołaj Rej. Po lekcji odbyła się wycieczka po lwowskiej starówce, podczas której uczniowie z uwagą i zaciekawieniem słuchali przewodnika, starając się zdobyć materiały, które mogły przydać się w projektowaniu szlaków poszczególnych biur turystycznych.

Trzeci dzień wakacyjnej szkoły związany był z Cmentarzem Łyczakowskim oraz Cmentarzem Obrońców Lwowa. Uczniowie szkoły mieli okazję zapoznać się z notatkami historycznymi oraz z utworami literackimi, które dotyczą tych miejsc. Uwieńczeniem dnia była wycieczka po omawianych miejscach, podczas której odwiedzone zostały groby m.in. Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Władysława Bełzy, czy Artura Grottgera. Przewodnik oprowadzający grupę przybliżył życiorysy każdej z tych postaci. Kolejnym z punktów wycieczki była Kwatera Obrońców Lwowa, gdzie uczniowie mogli posłuchać o przebiegu bitwy o Lwów oraz o stosunkach polsko-ukraińskich. Delegacja wakacyjnej szkoły złożyła wieniec z czerwono białą wstęgą pod pomnikiem Obrońców Lwowa. Przed złożeniem kwiatów została zwrócona uwaga na to, jak wyglądają obchody świąt państwowych w polskiej tradycji oraz w jaki sposób ma zachować się delegacja.

Tematem przewodnim kolejnego dnia wakacyjnej szkoły była Unia Europejska. Uczniowie wzięli udział w dyskusji pt. „Ukraina na drodze do Unii Europejskiej”. Po dyskusji omówiona została historia Unii, jej symbole oraz Hymn. Po owocnej dyskusji i wymianie poglądów na temat roli Unii Europejskiej oraz szans przystąpienia do niej Ukrainy, uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce po Parku im. Iwana Franki kierując się w stronę Uniwersytetu Lwowskiego. Podczas spaceru omówiona została historia Uniwersytetu, a następnie przybliżone zostały sylwetki Polaków, którzy byli jego absolwentami.

Kolejny dzień wakacyjnej szkoły upłynął pod znakiem roli wiary rzymsko-katolickiej w historii Polski. Uczniom została przybliżona postać Jana Pawła II oraz dwóch wydarzeń mających nakreślić znaczenie Chrześcijaństwa w długowiecznej historii Polski: Chrztu Polski oraz Ślubów Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej, Po lekcji nastąpiła prezentacja biur turystycznych, które uczniowie przygotowywali już od pierwszego dnia szkoły. Siedzibę Związku Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej odwiedzili przedstawiciele Konsulatu. Uczniowie przedstawili delegatom z Konsulatu zdobytą w szkole wiedzę. Na zakończenie dnia uczestnicy wybrali się na wycieczkę po Lwowskiej Starówce, podczas której odwiedzili Katedrę Lwowska, Pałac Arcybiskupów Łacińskich, Katedrę Ormiańską oraz Cerkiew Św. Jury.

Na przedostatni dzień projektu przypadła 75. rocznica mordu w Czarnym Lesie, podczas którego przeprowadzona została egzekucja ok. 250 przedstawicieli polskiej inteligencji. Uczestnicy wakacyjnej szkoły wzięli udział w obchodach, które odbyły się na miejscu mordu. Podczas drogi ze Lwowa do Iwano Frankowska została przybliżona historia mordu. Po oficjalnych obchodach, mszy polowej oraz honorowej salwie, delegacja uczestników szkoły letniej złożyła wieniec przy Pomniku Ofiar Mordu. Większa część uczniów po raz pierwszy brała udział w obchodach z udziałem przedstawicieli Polskich Władz oraz Polskiego Wojska. Było to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie, a szczególne emocje wzbudziła salwa honorowa, wykonana przez żołnierzy w celu uczczenia pamięci o ofiarach.

Ostatni dzień szkoły rozpoczął się Mszą w Katedrze Lwowskiej. Po mszy nastąpiło pożegnanie. Uczestnicy projektu, z uśmiechem na ustach oraz nowo zdobytą wiedzą, wrócili do swoich domów.

Projekt finansowany ze środków Senatu RP

Sławomir Kowalski

1-373 1-540 1-591 1-635 1-708 1-512 1-691