“Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”

Zakończył się dziesięciodniowy pobyt w Polsce młodych liderów z: ️Ukrainy, ️Litwy, Mołdawii, ??️Łotwy i ??️Białorusi.

Na zakończenie projektu każda z ekip prezentowała pomysł na swój mini-projekt. Przygotowane projekty będziemy wstawiali na stronie, mamy nadzieję, że będą dobą inspiracją dla innych!

 

Projekt Fundacji Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.