Szkoła Ogólnokształcąca nr 10 im. św. Marii Magdaleny

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Ogólnokształcąca nr 10 im. św. Marii Magdaleny


Adres

ul. Czuprynki 1, 79-013 Lwów, obwód lwowski


Data założenia

1816 rok


Podmiot zakładający

miejskie władze lokalne


Miejsce działalności dydaktycznej

własny budynek szkolny


Dyrektor placówki

Marta Markunina


Liczba uczniów/nauczycieli

287/35


Liczba grup

11


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie 11-letnie


Nauczane przedmioty ojczyste

nauka odbywa się w języku polskim


Opis działalności placówki

Szkoła Ogólnokształcąca nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 200-lecie. Jej bogata tradycja zobowiązuje zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Prowadzącym placówkę zależy, by jej istnienie pozwalało zachować polską tożsamość narodową, tradycję, kulturę i przede wszystkim język. W szkole pracuje 35 nauczycieli, z których większość ma wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Uczniów jest 287. Nauka odbywa się w klasach I-XI w systemie jednozmianowym codziennie w godz. 9.00-16.20. Jest zakończona maturą. Wszystkie przedmioty wykładane są w języku polskim, uczniowie mają też lekcje języka ukraińskiego, angielskiego i niemieckiego. W szkole działa świetlica. Placówka dysponuje własnym budynkiem, w którym znajduje się 16 klas lekcyjnych, sala sportowa i biblioteka.

Pedagodzy dużą wagę przywiązują do rozwoju twórczej osobowości ucznia. W szkole działają kółka sportowe, taneczne, wokalne i plastyczne. Uczniowie są laureatami miejskich olimpiad przedmiotowych (z języka polskiego, historii, języka angielskiego), finalistami i laureatami Międzynarodowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, która pozwala zdobyć indeks szkoły wyższej. Większość absolwentów studiuje na uczelniach Ukrainy, Polski i Anglii, z dumą przyznając się do ukończenia „lwowskiej dziesiątki” – „Magdusi”. Szkoła współpracuje z innymi szkołami Ukrainy, gdzie wykładany jest język polski, oraz ze szkołami w Polsce: VII Liceum im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, Zespołem Szkół nr 83 na Ochocie w Warszawie, Zespołem Szkół nr 4 w Przemyślu, Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu i nr 3 w Hajnówce. Nauczyciele tłumaczą aktualne podręczniki na język polski.

Kontakt: [email protected]