Lwowska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 24 im. M. Konopnickiej

Nazwa placówki dydaktycznej

Lwowska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 24 im. M. Konopnickiej


Adres

ul. Konyskiego 4, 79-005 Lwów, obwód lwowski


Data założenia

1944 rok


Podmiot zakładający

miejskie władze lokalne


Miejsce działalności dydaktycznej

budynek szkolny należący do gminy


Dyrektor placówki

Łucja Kowalska


Liczba uczniów/nauczycieli

280/27


Liczba grup

11


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie 11-letnie


Nauczane przedmioty ojczyste

nauka odbywa się w języku polskim


Opis działalności placówki

Lwowska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 24 im. M. Konopnickiej z polskim językiem nauczania działa od ponad 70 lat. Była dla mieszkających we Lwowie Polaków łącznikiem z utraconą ojczyzną. Powstała, by uczyć w języku ojczystym polskie dzieci. Od początku propagowała takie wartości jak rodzina i Kościół. W placówce pracuje 27 nauczycieli, z których większość to absolwenci lwowskiej szkoły. 16 z nich może się poszczycić polskimi odznaczeniami państwowymi i dyplomami. Do szkoły uczęszcza 280 uczniów. Nauka trwa jedenaście lat, jest zakończona maturą. Wszystkie przedmioty są wykładane w języku polskim. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku. W zasobach bibliotecznych, sukcesywnie uzupełnianych, znajduje się zbiór filmów wideo.

Grono pedagogiczne wielką wagę przywiązuje do pielęgnowania tradycji, krzewienia wartości chrześcijańskich, kształtowania odpowiedzialności za dobro ojczyzny, poszanowania dziedzictwa narodowego i kultury przez swoich wychowanków. W celu popularyzacji polskiej poezji szkoła we współpracy z Fundacją Dziedzictwo Kresowe co roku organizuje Konkurs Recytatorski „Maria Konopnicka – dzieciom i młodzieży”, nad któ- rym patronat sprawuje Konsulat RP we Lwowie. Jednocześnie odbywa się konkurs poezji śpiewanej oraz konkurs plastyczny pt. „Ilustracje do utworów M. Konopnickiej”. W 2015 roku laureatami konkursu recytatorskiego zostało sześcioro uczniów szkoły (I miejsce w kategorii wiekowej I-IV klasa zdobyła Zofia Sabadasz, w kategorii V-VII klasa Romana Iszczuk), konkursu poezji śpiewanej dwie uczennice (I miejsce Zofia Szyroka), a konkursu plastycznego pięcioro (I miejsce w kategorii wiekowej do 14 lat zajął Szejli Jaałom, w kategorii powyżej 14 lat Wiktoria Małecka). Młodzież ma na swoim koncie udział w II Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej, której zwycięzcy – Paweł Grabek, Andriana Iszczuk, Anna Cependa, Anna Kunaniec, Anastazja Łoboda, Maksym Zadoriżny – w nagrodę pojechali na tygodniową wycieczkę do Opola, uczestnictwo w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Języka i Literatury Polskiej i V etapie Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka i Literatury Polskiej, gdzie Adriana Iszczuk zajęła II miejsce. W szkole działa zespół taneczny Tęcza, który wielokrotnie uczestniczył w warsztatach artystycznych w Polsce.

Kontakt: [email protected]