Grupa „Słoneczko” w Dzwoneczki nr 181

Nazwa placówki dydaktycznej

Grupa „Słoneczko” w Przedszkolu nr 181


Adres

ul. Kawaleridze 13, 79-066 Lwów, obwód lwowski


Data założenia

1996 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej


Miejsce działalności dydaktycznej

Przedszkole nr 181


Dyrektor placówki

Iryna Gołomsza


Liczba uczniów/nauczycieli

34/2


Liczba grup

1


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie trzyletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

grupa polskojęzyczna


Opis działalności placówki

Grupa „Dzwoneczki” funkcjonująca w Przedszkolu nr 181 we Lwowie zaczęła działać w grudniu 1996 roku. To czwarta grupa założona z inicjatywy Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Powstała na fali wielkiego zainteresowania rodziców dzieci, którzy nie ustawali w staraniach o otwarcie nowych grup przedszkolnych. Pracują w niej Olga Kowalska i Halina Hrygorczuk, obie po studiach pedagogicznych, oraz opiekunka. Mają pod swoją opieką 34 wychowanków w wieku od 3,5 do 6,5 lat. W pracy z dziećmi kładą nacisk na potrzebę dbałości o środowisko naturalne i zachowania proekologiczne. Chcą wpoić swym podopiecznym przekonanie, że zdrowa przyroda to zdrowe życie. Placówka działa od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 17.30. W grupie organizowane są poranki tematyczne poświęcone datom z polskiego kalendarza kościelnego i rodzinnego itp. Lekcje religii prowadzą siostry służebniczki śląskie, które działają w miejscowej parafii.

Przedszkolaki często uczestniczą w konkursach. Na przykład w konkursie obwodowym „Bożenarodzeniowa Świeczka”, w Miejskim Konkursie Rysunku, gdzie grupa otrzymała dyplom uznania, czy w konkursie Rady Miasta „Czarodziejska Kraina Bogu”, w którym zwyciężyła. W konkursie z okazji dnia języka ukraińskiego wystąpiła pod hasłem „Bratnia mowa polska”, prezentując polskie piosenki, również ludowe, i przysłowia. Niestety tylko co czwarty przedszkolak z grupy kontynuuje naukę w polskiej szkole. Dzielnica Sichów, w której się przedszkole znajduje, jest oddalona od centrum Lwowa i dowóz dzieci komunikacją miejską jest trudny.

Kontakt: [email protected]