Grupa „Słoneczko” w Przedszkolu nr 131

Nazwa placówki dydaktycznej

Grupa „Słoneczko” w Przedszkolu nr 131


Adres

ul. Antonowicza 109 A, 79-057 Lwów, obwód lwowski


Data założenia

1996 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej


Miejsce działalności dydaktycznej

Przedszkole nr 131


Dyrektor placówki

Lubomyra Bednarczyk


Liczba uczniów/nauczycieli

27/2


Liczba grup

1


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie trzyletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

grupa polskojęzyczna


Opis działalności placówki

Grupa „Słoneczko” jest drugą polską grupą założoną przez TKPZL w Przedszkolu nr 131 we Lwowie. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu i potrzebie istnienia takiego podmiotu. Ruszyła w 1996 roku, rok po pierwszej. Do polskiej grupy przedszkolnej uczęszcza 27 dzieci w wieku od 3,5 do 6,5 lat. Zajmują się nimi Olga Krankowska po studiach pedagogicznych, Olena Bil, mająca wykształcenie średnie pedagogiczne i średnie muzyczne, oraz niania. Lekcje religii prowadzą siostry sercanki z kościoła św. Antoniego na Łyczakowie. Pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt itp. zapewniają rodzice i TKPZL. Przedszkole działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-17.30.

Dla przedszkolaków organizowane są takie zajęcia tematyczne jak kraj ojczysty, język polski, figury geometryczne, orientacja w czasie i w przestrzeni, higiena ciała, wiedza o roślinach. Ważnym elementem edukacyjnym jest wychowanie ekologiczne. Dzieci uczą się, jak dbać o przyrodę, na podwórku przedszkolnym sadzą kwiaty i krzewy, podlewają je, grabią liście itp. Przedszkolanki dużą wagę przywiązują również do zajęć plastycznych. Dzieci zbierają pochwały za swe osiągnięcia. Za wspaniały występ muzyczny podczas miejskiego konkursu „W krainie aniołów” grupa otrzyma- ła dyplom uznania. Uczestnicząc w projekcie „rozwój języka w grupach mniejszości narodowych” dwa lata temu, zaprezentowała swój dorobek przed inspektorami miejskimi. Inspektorzy bardzo wysoko ocenili pracę wychowawczyń, a grupa otrzymała pochlebną opinię. Około 75 proc. przedszkolaków z grupy uczy się w polskich szkołach. W ciągu 19 lat swojej działalności przygotowano dla polskich szkół Lwowa ponad 150 dzieci.

Kontakt: [email protected]