Grupa „Miglanc” w Przedszkolu nr 131

Nazwa placówki dydaktycznej

Grupa „Miglanc” w Przedszkolu nr 131


Adres

ul. Antonowicza 109 A, 79-057 Lwów, obwód lwowski


Data założenia

1995 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej


Miejsce działalności dydaktycznej

Przedszkole nr 131


Dyrektor placówki

Lubomyra Bednarczyk


Liczba uczniów/nauczycieli

28/2


Liczba grup

1


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie trzyletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

grupa polskojęzyczna


Opis działalności placówki

Grupa „Miglanc” w Przedszkolu nr 131 w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Powstała jako druga z kolei polska grupa przedszkolna we Lwowie działająca w przedszkolu ukraińskim. Do grupy jest zapisanych 28 dzieci w przedziale od 3,5 do 6,5 lat. Opiekę nad nimi sprawują dwie przedszkolanki z wykształceniem średnim pedagogicznym: Ludmiła Wysocka i Olena Bil, która ma dodatkowo przygotowanie muzyczne, oraz niania. Lekcje religii prowadzą siostry sercanki, które pracują w kościele św. Antoniego na Łyczakowie. Potrzeby grupy w postaci pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu itp. zaspokajają rodzice i TKPZL. Placówka pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-17.30. Wychowawczynie starają się kształcić dzieci w kierunku artystyczno-estetycznym. Uważają, że dziecięcą aktywność wzmacnia rozwój motoryki. Stąd jednymi z najważniejszych zajęć są plastyka i prace ręczne.

Przedszkolaki same wykonują prezenty dla rodziców na Dzień Mamy oraz Taty, jak również podarunki dla babć i dziadków w ich święto. Swoje osiągnię- cia prezentują na porankach oraz okolicznościowych akademiach. 65 proc. wychowanków placówki po ukończeniu edukacji przedszkolnej uczy się w polskich szkołach. W ciągu 20 lat działalności grupy przygotowano dla polskich szkół Lwowa ponad 140 dzieci.

Kontakt: [email protected]