Grupa „Mikrusy” w Przedszkolu nr 48

Nazwa placówki dydaktycznej

Grupa „Mikrusy” w Przedszkolu nr 48


Adres

ul. Metrologiczna 14, 79-044 Lwów, obwód lwowski


Data założenia

1994 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej


Miejsce działalności dydaktycznej

Przedszkole nr 48


Dyrektor placówki

Bogdana Czopyk


Liczba uczniów/nauczycieli

26/2


Liczba grup

1


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie trzyletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

grupa polskojęzyczna


Opis działalności placówki

Grupa „Mikrusy” działająca w Przedszkolu nr 48 jest pierwszą polską grupą przedszkolną, która powstała we Lwowie. O jej istnieniu przesądziły lata starań rodziców oraz Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Ich determinacja zaowocowała podpisaniem stosownej umowy trójstronnej między TKPZL, wydziałem oświaty oraz dyrekcją przedszkola. Do grupy uczęszcza 26 dzieci w wieku od 3,5 do 6,5 lat. Opiekują się nimi dwie przedszkolanki z wykształceniem średnim pedagogicznym: Jolanta-Natalia Szymańska i Eleonora Kapustnik, niania oraz muzykolog. O zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne, zabawki, środki czystości, sprzęt itp. dbają rodzice oraz TKPZL. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 17.30.

Wychowawczynie wychodzą z założenia, że dziecko poprzez recytacje, śpiew i taniec rozwija swoje umiejętności i wyraża uczucia, dlatego duży nacisk kładą na zajęcia tematyczne, plastyczne, takie jak wylepianie z plasteliny i gliny, wycinanki, malowanie, zajęcia muzyczno-taneczne itp. Od 1996 roku przedszkolaki mają też lekcje religii prowadzone przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Przedszkolanki prowadzą Zespół Dziecięcy „Mikrusy”, który ma na swoim koncie pierwszą nagrodę na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie w 2000 roku. Zespół często uświetnia swymi występami akademie TKPZL z okazji Dnia Niepodległości Polski, Konstytucji 3 maja oraz inne okolicznościowe uroczystości. Grupa bierze udział w miejskich konkursach taneczno-piosenkarskich i rysunkowych, gdzie otrzymuje dyplomy i wyróżnienia. Ofiarna praca wychowawczyń sprawia, że na ogół wszystkie przedszkolaki idą do polskich szkół. W ciągu 21 lat działalności grupy przygotowano dla polskich szkół około 200 dzieci.

Kontakt: [email protected]