Centrum Oświatowe SOWA przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi

Nazwa placówki dydaktycznej

Centrum Oświatowe SOWA przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi


Adres

ul. Szota Rustaweli 13/5, 79-000 Lwów, obwód lwowski


Data założenia

2013 rok


Podmiot zakładający

Tatiana Bojko


Miejsce działalności dydaktycznej

sala wynajęta przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Tatiana Bojko


Liczba uczniów/nauczycieli

83/3


Liczba grup

3


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy krótkoterminowe, roczne, nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Centrum Oświatowe SOWA przy Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej działa od 2013 roku. Zostało założone w celu promocji języka polskiego oraz aby przygotować chętnych do certyfikacyjnego egzaminu językowego. Jest również adresowane do dzieci w wieku 3-6 lat, które nie uczęszczają do przedszkoli z polskim językiem wykładowym. Nauczycielki pracujące w Centrum mają wyższe wykształcenie. Alina Zenkner-Makohin ukończyła Uniwersytet im. K. Wyszyńskiego w Warszawie (Polska), Irena Kastran – Uniwersytet Narodowy im. I. Franki we Lwowie oraz s. Justynia Uszkowska – KUL (Polska). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 15.30- -20.00 w wynajętym w budynku prywatnym pomieszczeniu o powierzchni 63 mkw.

Placówka organizuje w ciągu roku kiermasze edukacyjne: Polska Wigilia na Kresach, Polska Wielkanoc na Kresach, akcję charytatywną Pole Nadziei na Ukrainie, spotkania poświęcone polskim świętom narodowym, jak Niepodległości Polski czy Konstytucji 3 maja. Szkole są potrzebne magnetofon, komputer, aparat fotograficzny – lustrzanka, profesjonalna drukarka wielofunkcyjna oraz tablica interaktywna.

Kontakt: [email protected]