Punkt Nauczania przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie miasta Krasiłowa

Nazwa placówki dydaktycznej

Punkt Nauczania przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie miasta Krasiłowa


Adres

i ul. Centralna 38A, 31-000 Krasiłów, obwód chmielnicki


Data założenia

2015 rok


Podmiot zakładający

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo miasta Krasiłowa


Miejsce działalności dydaktycznej

sala wynajmowana przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Ruslan Garnyk


Liczba uczniów/nauczycieli

22/1


Liczba grup

2


Czas pracy placówki

jeden dzień w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie: dwu-, trzy- i pięcioletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie miasta Krasiłowa zaczął działać od  21 września 2015 roku. Do szkoły uczęszcza 22 uczniów. W placówce pracuje Natalia Garnyk, która z wykształcenia jest pedagogiem, obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych w Drochobyczu. Zajęcia odbywają się w udostępnianej przez miejscową szkołę klasie w każdą sobotę w godz. 10.00-11.00. Placówka ma w swoich zasobach podręczniki, słowniki oraz plansze dydaktyczne. Punkt Nauczania, choć istnieje niedługo, już zdążył zorganizować wystawę „Za waszą i naszą wolność. Sojusz Petlura-Piłsudski”, akademię patriotyczną z okazji Święta Niepodległości Polski i jasełka.

Kontakt: [email protected]