Szkoła Nauczania Języka Polskiego przy parafii św. Antoniego w Korcu

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Nauczania Języka Polskiego przy parafii św. Antoniego w Korcu


Adres

ul. Kostelna 6a, 34-700 Korzec, obwód rówieński


Data założenia

2007 rok


Podmiot zakładający

Rzymskokatolicka Parafia Świętego Antoniego w Korcu


Miejsce działalności dydaktycznej

i salka użyczana przez parafię


Dyrektor placówki

Helena Bielawska


Liczba uczniów/nauczycieli

35/2


Liczba grup

3


Czas pracy placówki

trzy dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

kursy krótkoterminowe, roczne


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Nauczania Języka Polskiego przy parafii św. Antoniego w Korcu działa od 2007 roku. Została założona w celu pielęgnowania polskości w lokalnym środowisku polskim. Uczą w niej ks. Waldemar Szlachta, mający wykształcenie pedagogiczne i ukończone kursy zawodowe, oraz Helena Bielawska z wykształceniem filologicznym i pedagogicznym, również po kursach specjalistycznych. Lekcje prowadzone są w środy i piątki w godz. 15.00-16.00 oraz soboty – 16.00-17.00 w salce parafialnej wyposażonej w telewizor, laptop, rzutnik multimedialny, bibliotekę polskiej literatury klasycznej, encyklopedie oraz z dostępem do Internetu. W szkole organizowane są Święto Konstytucji 3 maja, Narodowe Święto Niepodległości Polski, Wigilia, Dzień Nauczyciela oraz spotkania tematyczne.

Na poczet osiągnięć uczniów należy zaliczyć zajęcie I miejsca w Konkursie Recytatorskim Poezji Juliusza Słowackiego w 2013 roku, udział w Festiwalu „Śpiewamy Osiecką” w Kowlu w 2014 roku oraz coroczne uczestnictwo w Festiwalu Kolęd w Równem, na którym w 2014 roku Diana Redna zdobyła III miejsce. Szkole potrzebne są odtwarzacz DVD, odtwarzacz CD, telewizor, laptop oraz podręczniki.

Kontakt: [email protected]