Punkt Nauczania przy Organizacji Społecznej „Dobropolski Związek Kultury Polskiej »Rodzina«”

Nazwa placówki dydaktycznej

Organizacji Społecznej „Dobropolski Związek Kultury Polskiej »Rodzina«”


Adres

ul. Centralna 53, 85-033 Jurjiwka, obwód doniecki


Data założenia

2013 rok


Podmiot zakładający

Organizacja Społeczna „Dobropolski Związek Kultury Polskiej »Rodzina«”


Miejsce działalności dydaktycznej

sala użyczana przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Wiktor Batytskyi


Liczba uczniów/nauczycieli

70/1


Liczba grup

4


Czas pracy placówki

jeden dzień w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie dwuletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania we wsi Jurjiwka powstała staraniem Organizacji Spo- łecznej „Dobropolski Związek Kultury Polskiej »Rodzina«” dwa lata temu. Założyciele chcieli, by lokalna społeczność polska miała szansę uczyć się języka przodków i kultywować polskie tradycje. W punkcie pracuje jedna nauczycielka Nina Вatytska, która ma wyższe wykształcenie. Zajęcia odbywają się w użyczanej w miejscowej szkole, wyposażonej w podstawowe sprzęty klasie lekcyjnej raz w tygodniu: w soboty w godz. od 10.00 do 13.00. Uczniowie uczestniczą w odbywających się w placówce akademiach oraz konkursach wiedzy z języka polskiego, rysunkowych i fotograficznych. By pogłębić ich znajomość historii Polski, zorganizowano dla nich wycieczkę do Charkowa na Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu, na którym spoczywają zamordowani przez NKWD oficerowie Wojska Polskiego

Kontakt:
[email protected]
[email protected]