Szkoła Polonijna Ambar w Valdemoro

W ubiegłą sobotę Szkoła Polonijna Ambar w Valdemoro Stowarzyszenia Asociacion Polaca Ambar  wraz z trzema innymi stowarzyszeniami polskimi oraz hiszpańskim i niemieckim przedstawiała sceny z Powstania Warszawskiego. Wydarzenie było okazją do postawienia punktu informującego o naborze uczniów na przyszły rok szkolny.
Więcej informacji o działalności szkoły można zobaczyć na stronie https://www.facebook.com/szkolaAmbar/.
Gratulujemy pomysłów i udanych inicjatyw!
Stowarzyszenie Asociacion Polaca Ambar jest partnerem Fundacji WiD biorącym udział w projekcie “Wspierania polskiej edukacji na świecie” współfinansowanym w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.