Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 w Sobotniej Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie

W dniu 26 maja 2018 roku w Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18.

Na wstępie uroczystości pani Prezes TKPZZ Halina Stojanowska serdecznie przywitała uczniów wraz z ich rodzicami. Następnie podziękowała uczniom i nauczycielom za włożony wysiłek w trakcie bieżącego roku szkolnego i życzyła wszystkim udanych wakacji. Uczniowie otrzymali zaświadczenia ukończenia danej klasy i wysłuchali występu chóru szkolnego „Bijące Serduszka”

Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie  jest beneficjentem projektu Fundacji wspierającego szkoły sobotnio-niedzielne i punkty nauczania w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”.  Działanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.