Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju

Film o Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju wykonany przez jej absolwentkę.
Ogromne gratulacje!

Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju jest beneficjentem projektu  „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”.

Projekt  „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.