Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju

Film o Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju wykonany przez jej absolwentkę. Ogromne gratulacje! Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju jest beneficjentem projektu  „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”. Projekt  „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” jest [...]
Czytaj więcej

Nauczanie kreatywne. Podsumowanie realizacji projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”.

V Konferencja Oświatowa dla nauczycieli, przedstawicieli szkól i placówek oświatowych na Ukrainie uczestniczących w projekcie „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” odbyła się we Lwowie w dniach 8-9 grudnia 2018 roku. W programie znalazły się prelekcje, wykłady, panele metodyczne i warsztaty prowadzone przez [...]
Czytaj więcej
Skip to content