Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej


Adres

ul. Fabryczna 20, 35-705 Zdołbunów, obwód rówieński


Data założenia

2000 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej


Miejsce działalności dydaktycznej

sale użyczane przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Zofia Michalewicz


Liczba uczniów/nauczycieli

122/1


Liczba grup

6


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Zdołbunowie została powołana przez członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej w 2000 roku. Potrzeba założenia placówki wynikała z chęci uczestniczenia przez polską młodzież w różnych festiwalach, imprezach, konkursach wiedzy o Polsce, recytatorskich. A także ze wzrostem zainteresowania nauką polskiego wśród lokalnej społeczności. Nauczycielem jest Barbara Włodarczyk, mająca wykształcenie wyższe polonistyczne. Lekcje są prowadzone w dwóch miejscach: w salce użyczanej przez polską organizację i w pracowni języka polskiego urządzonej w siedzibie parafii. Są one umeblowane i wyposażone w radioodtwarzacz, telewizor, aparat fotograficzny, system nagłośnieniowy, urządzenie wielofunkcyjne, ekran i laptop. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w piątki od godz. 15.30 do 18.30 i w soboty w godz. 11.00-12.00 i 14.30-19.00.

Uczniowie angażują się w przygotowanie uroczystości rocznicowych: Święto Niepodległości Polski, Święto Konstytucji 3 maja, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc. W 2013 roku szkoła zorganizowała Dzień Dziecka, na który zostały zaproszone dzieci z domów dziecka z obwodu rówieńskiego. Do imprezy dołączyli mieszkańcy, co było świetną okazją do integracji. Uczniowie są corocznie zapraszani na różne konkursy, m.in.: Konkurs Polskiej Piosenki Śpiewanej w Kowlu (laureatki: D. Matwiejczuk, A. Bugajczuk, Z. Michalewicz, H. Remiszewska, M. Grubaja), Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Polskiej Piosenki w Łucku (laureaci: P. Gordijenko, D. Matwiejczuk, A. Krawczuk), Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu (Polska). W grudniu 2014 roku wzięli udział w konkursie wiedzy o Polsce w Chmielnickim pt. „Co wiem o Polsce?” (laureaci: A. Michalewicz, W. Steciuk). W miarę możliwości młodzież wyjeżdża na wycieczki krajoznawcze, o tematyce związanej z historią i kulturą polską. W 2012 roku zwiedziła Krzemieniec, w 2014 roku – Chocim i Kamieniec Podolski. Szkole potrzebne są: antena satelitarna, faks, laptop, planszet, kolorowa drukarka, podręczniki, a także stroje ludowe dziecięce i młodzieżowe oraz instrumenty muzyczne.

Kontakt: [email protected]