Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków „Ognisko”

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Związku Polaków „Ognisko”


Adres

Pr. K. Marksa 80/83, 49-000 Dniepropietrowsk, obwód dniepropietrowski


Data założenia

1992 rok


Podmiot zakładający

Związek Polaków „Ognisko” Obwodu Dniepropietrowskiego


Miejsce działalności dydaktycznej

sale użyczane przez inny podmiot


Dyrektor placówki

Antoni Janowski


Liczba uczniów/nauczycieli

38/2


Liczba grup

4


Czas pracy placówki

siedem dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie dwuletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, historia, kultura, tradycje


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy OZP „Ognisko” w Dniepropietrowsku rozpoczęła działalność 23 lata temu – 1 września. Odrodzenie języka, historii, kultury, tradycji polskich – takie cele przyświecały jej założycielom. W placówce uczą Antoni Janowski, mający ukończone kursy nauczyciela języka polskiego w Lublinie (Polska), i Wadym Saweskół, absolwent Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego. Szkoła korzysta z gościnności polskiej organizacji, gdzie ma salę wyposażoną w sprzęt elektroniczny (telewizor, magnetowid, DVD, komputer, kserokopiarka, drukarka), materiały dydaktyczne (gry, plansze), słowniki, płyty CD,DVD. Lekcje odbywają się codziennie: w dni robocze w godzinach 17.00-20.00, w soboty i niedziele – 10.00-20.00.

Nauczyciele starają się przekazać swym wychowankom wartości patriotyczne, zaszczepić w nich postawy godne Polaków. Wraz z uczniami obchodzą ważne polskie święta narodowe: Konstytucji 3 maja, Niepodległości Polski (11 listopada); celebrują tradycje katolickie: Wigilia; świętują: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela. W placówce organizowane są także spotkania tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi (np. z rektorem KUL), koncerty, np. muzyki Chopina, wystawy z okazji Świętego Mikołaja, wielkanocna, Festiwal Kultury Polskiej, uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach do Polski (do Krakowa). Wielu absolwentów podejmuje dalszą naukę w Polsce, w liceach ogólnokształcących (np. LO im. św. Pawła z Tarsu w Warszawie) czy na studiach (m.in. UW, Uniwersytet Wrocławski, UJ, UMCS, UAM, Uniwersytet Łódzki).

Kontakt: [email protected]