Szkolenie „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych” w Iwano-Frankiwsku


Kolejne szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych” odbyło się w dniach 29 września – 1 października 2017 roku w Iwano-Frankiwsku.

Szkolenie zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu: „Exercitia. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi, Niemiec i Ukrainy”.
Przez trzy dni trwały intensywne zajęcia, wrzała praca w grupie, tworzono mapy myśli. Uczestnicy spotkania zdobywali nową wiedzę oraz zapoznawali się z ocenianiem kształtującym. Dzięki wspaniałym trenerom, Zofii Domaradzkiej-Grochowalskiej i Andrzejowi Pery, nauczyciele określali cele lekcji i uczyli się formułować je w języku zrozumiałym dla ucznia. W trakcie zajęć zrozumieli, jak ważne jest ustalenie z uczniami kryteriów oceniania, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przez nauczyciela przy ocenianiu pracy ucznia, stosowanie informacji zwrotnej, budowanie atmosfery uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami, oraz wprowadzanie samooceny i oceny koleżeńskiej.
Czas mijał bardzo szybko. Wszyscy byli zadowoleni z profesjonalnie i interesująco przeprowadzonych zajęć, w które każdy był w pełni zaangażowany, dając z siebie  maksimum. Wiedzę zdobytą na szkoleniu uczestnicy obiecali stosować nie tylko na swoich zajęciach, ale i w życiu osobistym.
Podczas warsztatów zrozumieli, że trzeba zmienić podejście do nauczania i uczenia się. Angażować się i dawać informację nie tylko nauczycielom, uczniom, a również rodzicom. Tylko współpracując i  rozumiejąc,  dlaczego to robimy, możemy osiągnąć postawione przed sobą cele. Tylko rozumiejąc, jak proces uczenia w szczególny sposób wpływa na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, co ma znaczenie z punktu widzenia planowanych rezultatów, z jakimi młody człowiek ma ukończyć szkołę, i jak ważni są nauczyciele w życiu każdego ucznia, jak wielką odpowiedzialność biorą na siebie, tylko wtedy możemy określić cele, które naprawdę chcemy osiągnąć.
Szkolenie „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych” jest ściśle związane z programem „Szkoła współpracy”, który w 2016 roku Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery prowadzili razem ze swoimi uczniami edukatorami w Winnicy. Jestem przekonana, że cel, aby „wzbudzić w uczestnikach refleksje nad sobą w roli nauczyciela w szkole XXI wieku oraz ogromnej roli, jaką odgrywają w życiu swoich uczniów” został osiągnięty.
Dziękujemy Marii Osiadacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, za dobrze wyposażone i przytulne miejsce do nauczania. Ogromne podziękowanie składamy Fundacji Wolność i Demokracja i  Lilii Luboniewicz za pomysł i wspaniałą organizację szkolenia. Dziękujemy również naszym trenerom Zofii Domaradzkiej-Grochowalskiej i Andrzejowi Pery.którzy zainspirowali nas  do dalszej twórczej pracy. Czekamy na nowe ciekawe projekty i na nowe miłe spotkania!
Osobiście dziękuję wszystkim uczestnikom za cudownie spędzony czas, a nauczycielom z Iwano-Frankiwska za miłą współpracę.

Tetiana Masłowa, 5.10.17 r.