Szkolenie dla nauczycieli na Ukrainie


W dniach 29 września – 1 października Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy pt. „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych”.
– Celem szkolenia jest przekazanie polskiego doświadczenia we wprowadzaniu i stosowaniu aktywizujących metod nauczania języka ojczystego – powiedziała Lilia Luboniewicz, sekretarz zarządu Fundacji Wolność i Demokracja i koordynatorka projektu.
Do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów), gdzie odbyło się szkolenie,  przybyła 30-osobowa grupa nauczycieli polskich szkół sobotnio-niedzielnych oraz pedagogów uczących języka polskiego jako obcego w szkołach stacjonarnych w Kijowie, Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Kropiwnickim, Odessie, Użhorodzie oraz innych miastach Ukrainy.
Szkolenia prowadzili Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery. Trenerzy z Polski mówili o czynnikach wpływających na proces efektywnego uczenia się, między innymi podkreślając wagę pozytywnej atmosfery towarzyszącej nauce. Razem z nauczycielami szukali także odpowiedzi na pytanie,  do czego przygotowuje polska szkoła na Ukrainie.

Fot. Leon Tyszczenko

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu: „Exercitia.
Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi, Niemiec i Ukrainy”.