Olimpiada Historii Polski na Ukrainie 2017/2018

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza uczniów polskiego pochodzenia w wieku od 15 do 17 roku życia do udziału w pierwszym etapie II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie będącej częścią składową projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Nagrodą główną w Olimpiadzie Historii Polski są miejsca na studiach na wybranych uniwersytetach polskich.
I etap odbędzie się 11 listopada (sobotaw następujących miastach:

 

 1. Charków
 2. Chmielnicki
 3. Czerniowce
 4. Iwano-Frankiwsk
 5. Kijów
 6. Lwów
 7. Łuck
 8. Odessa
 9. Równe
 10. Winnica
 11. Żytomierz
Osoby pragnące wziąć udział w pierwszym etapie II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie prosimy o zarejestrowanie się, korzystając z formularza zgłoszeń grupowych, jeżeli rejestruje się całą grupę z jednej placówki oświatowej, lub z formularza indywidualnego dla uczestników zgłaszających się indywidualnie.
Do placówek oświatowych zostaną wysłane zaproszenia również przez lokalnych organizatorów Olimpiady.
Termin rejestracji upływa 1 listopada. 
Załączamy również link do pobrania zeszłorocznego testu pierwszego etapu. Tegoroczny test będzie miał taką samą formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. W celu jak najlepszego przygotowania się do pierwszego etapu radzimy przyswoić sobie historię Polski w formie przekrojowej, to jest od Polski Piastów (począwszy od Mieszka I) po rok 2005 (śmierć Jana Pawła II).
Studia w Polsce czekają! Niech wygrają najprzykładniejsi!

Wyniki I etapu

Do pobrania:

Regulamin

Harmonogram

Formularz grupowy dla placówek oświatowych


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku