Szkolenia polskich organizacji na Ukrainie

szkolenia_wid_315

Szkolenie polskich organizacji na Ukrainie prowadzone w ramach realizowanego przez Fundację WiD projektu „Lepiej, sprawniej, nowocześniej. Program wspierania organizacji polskich na Ukrainie” odbyło się po raz czwarty.

W warsztatach, które zorganizowano w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku, brały udział cztery pięcioosobowe grupy z: Równego, Kropywnyckiego (dawna nazwa Kirowogrodu) i dwa zespoły z Chmielnickiego. Lila Luboniewicz, koordynator i pomysłodawca projektu, zwróciła uwagę na to, że niektórym organizacjom polskim na Ukrainie należało pomóc poprawić ich pracę.
– Najważniejszym celem projektu było wesprzeć instytucjonalnie organizacje polskie działające na Ukrainie – powiedziała Lilia Luboniewicz. – Chodzi o to, żeby stały się dobrze zorganizowanymi organizacjami pozarządowymi. W naszej opinii te organizacje nie do końca idą z duchem czasu. Szczerze powiedziawszy, nie są w stanie sprostać obecnym realiom funkcjonowania organizacji pozarządowych i stąd to szkolenie, które ma pokazać, czym jest organizacja, jakie są cele, wizje, jak można działać zespołowo, jak można promować siebie, nawiązywać relacje z władzami, z biznesem po to, żeby realizować swoje cele statutowe.
Szkolenia odbywały się w formule czterech dwudniowych zjazdów, które łącznie trwały 64 godziny. Zajęcia koncentrowały się na wiedzy i umiejętnościach potrzebnych w działalności w organizacji pozarządowej, pracy w grupie, tworzeniu i zarządzaniu projektem. Ostanie zajęcia prowadzili trenerzy z Polski, w poprzednich uczestniczyli również trenerzy z Ukrainy, którzy doskonale znają prawo i realia ukraińskie. Omawiano tam między innymi dostępne konkursy i fundusze ukraińskie. Istotną wiedzą liderów jest znajomość swoich podwładnych, by umieć wykorzystać ich potencjał i motywować do dalszej pracy. Uczono również „marketingu” organizacji, by prezesi potrafili zakomunikować światu, jak wartościowa jest działalność ich organizacji.
– Uczestnicy tak naprawdę przyglądają się temu, co już robią, prowadząc swoje organizacje pozarządowe – opisała założenia szkoleń trenerka Zofia Domaradzka-Grochowalska. – Ale intencją organizatorów było zweryfikowanie, na ile czynią to poprawnie, na ile można ich pracę udoskonalić, na ile bliskie jest to standardom europejskim. Logika tych szkoleń była taka: najpierw skonfrontować swoje wizje, swoje misje, strategie z tym, jak to powinno wyglądać według współczesnych trendów.
Współprowadzący warsztaty Andrzej Pery podkreślił, że te działania wynikają z pewnej strategii. Od dwóch lat prowadzi badania polskiej oświaty na Ukrainie. Wspólnie z zespołem, po odbyciu konsultacji na Ukrainie i w Polsce, doskonali strategię nauczania. Realizowanych zadań na Ukrainie jest więcej. Wszystkie razem tworzą spójną całość, prowadzoną przez fundację WiD. (…)

Wojciech Jankowski, Kurier Galicyjski

http://kuriergalicyjski.com/actualnosci/5238-szkolenia-polskich-organizacji-na-ukrainie

szkolenia_wid_312 szkolenia_wid_315 szkolenia_wid_306