Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego

W Polonijnym Ośrodku Spotkań Haus Concordia w Niemczech odbyły się warsztaty edukacyjne dla nauczycieli języka polskiego pracujących w placówkach prowadzonych przez Chrześcijańskie Centrum oraz Polską Misję Katolicką.
Warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu Fundacja Wolność i Demokracja „Dla Niepodległości. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych” finansowanego ze środków Ministerstwo Edukacji Narodowej.