SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

w Haus Concordia w Niemczech, odbyły się warsztaty edukacyjne dla nauczycieli języka polskiego z placówek prowadzonych przez Chrześcijańskie Centrum oraz Polską Misję Katolicką.
Warsztaty odbyły się w ramach realizacji projektu Fundacja Wolność i Demokracja „Dla NIEPODLEGŁOŚCI. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych” finansowany ze środków Ministerstwo Edukacji Narodowej