Uczniowie z filii sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce na lekcji z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej

Uczniowie z filii sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce 20 października uczestniczyli w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA” . Wstęp do spotkania stanowiło przedstawienie, jakim krajem była Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku – jak wyglądał jej ustrój polityczny, jak rozległym krajem była, kto nią władał, z kim toczyła [...]
Czytaj więcej
Skip to content