Uczniowie z filii sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce na lekcji z okazji obchodów 400. rocznicy wiktorii chocimskiej

Uczniowie z filii sobotnio-niedzielnej szkoły im. Grocholskich w Uładówce 20 października uczestniczyli w on-line lekcji „U BOKU CHODKIEWICZA” .

Wstęp do spotkania stanowiło przedstawienie, jakim krajem była Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku – jak wyglądał jej ustrój polityczny, jak rozległym krajem była, kto nią władał, z kim toczyła wojny. Skupiono się na stosunkach i konfliktach między Rzeczpospolitą a Imperium Osmańskim – omówiono pogarszające się stosunki, co spowodowane było przez działalność Kozaków i Tatarów, a także wydarzenia wojenne 1620 roku. Zaprezentowano przygotowania obu stron do kolejnej batalii, która miała odbyć się w 1621, próby zwiększenia sił Rzeczpospolitej oraz mobilizację armii osmańskiej. Scharakteryzowano poszczególne jednostki. Przedstawiony został plan pola bitwy pod Chocimiem oraz omówiono poszczególne działania w trakcie samej bitwy, podejmowane zarówno przez obrońców, jak i atakujących.

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021