Lekcja “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej odbyła się w Żytomierzu

Młodzież z Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu 20 października uczestniczyła w on-line lekcji “żywej historii” z okazji obchodów 400-lecia Bitwy Chocimskiej

Podczas spotkania, omówienie historii bitwy stoczonej pod Chocimiem poprzedziło wprowadzenie, w którym zaprezentowana została ogólna sytuacja w Rzeczpospolitej początku XVII wieku, jej stosunki z sąsiadami, a przede wszystkim z Imperium Osmańskim. Przedstawiono, jak wyglądał stan armii po przegranej pod Cecorą w 1620 roku, a także jakie działania podjęto, by go poprawić. Scharakteryzowano poszczególne formacje wchodzące w skład armii. Zaprezentowane zostały elementy uzbrojenia wykorzystywanego w armiach tamtego okresu – zarówno broni białej, jak i palnej. Podczas omawiania samej bitwy pod Chocimiem zaprezentowano historyczne plany pola bitwy – na ich podstawie omówiono rozlokowanie wojsk i działania podejmowane przez obrońców i atakujących w czasie trwania oblężenia. Na koniec omówiono przebieg negocjacji pokojowych i warunki, na jakich zakończyło się starcie. Na zakończenie, w ramach ciekawostki, przedstawiono dalsze losy sułtana Osmana II oraz jego prób znalezienia winowajców klęski tureckiej w czasie wyprawy na Rzeczpospolitą. 

Lekcje żywej historii są realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach  projektu  “Pod chorągwią Rzeczypospolitej w 400- lecie chocimskiej wiktorii”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021