Polacy Berdiańska w czasie kwarantanny….

Przede wszystkim w Berdiańsku zostały odwołane zajęcia języka, kultury i literatury polskiej dla wszystkich grup wiekowych oraz spotkania bieżące. Członkowie „Odrodzenia” komunikują się poprzez sieci społecznościowe i telefonicznie. Także aktywni działacze polonijni skontaktowali się z członkami w wieku podeszłym, po 65 latach, i uporządkowali [...]
Czytaj więcej

Nowe zasady zaostrzonej kwarantanny od 24 marca do 11 kwietnia 2020

W związku  z panująca pandemią  Rząd Polski wprowadził  nowe  zaostrzone zasady  kwarantanny, które obowiązują w Polsce od 24 marca do 11 kwietnia. Poniżej najważniejsze postanowienia Pamiętajmy o bezpieczeństwu naszym i naszych bliskich Więcej informacji uzyskamy klikając na poniższy link: [...]
Czytaj więcej
Skip to content