Polacy Berdiańska w czasie kwarantanny….

Przede wszystkim w Berdiańsku zostały odwołane zajęcia języka, kultury i literatury polskiej dla wszystkich grup wiekowych oraz spotkania bieżące. Członkowie „Odrodzenia” komunikują się poprzez sieci społecznościowe i telefonicznie. Także aktywni działacze polonijni skontaktowali się z członkami w wieku podeszłym, po 65 latach, i uporządkowali listę osób potrzebujących opieki ze względu na wprowadzony w Ukrainie stan wyjątkowy i kwarantannę. Tym osobom, w miarę możliwości, młodzież pomaga robić zakupy.

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku zadbało zorganizowało konsultacje telefoniczne oraz, ze względu na brak zaopatrzenia w aptekach miasta, inicjowało szycie masek ze specjalnego materiału dla osób potrzebujących, także zostały zakupione rękawiczki gumowe.

Obecnie pracujemy nad organizacją i doskonaleniem nauki języka polskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, między innymi z wykorzystaniem programu Zoom.

Autor: Lech Suchomłynow