Siedź w domu, ratuj świat

Obecnie świat trwa w sytuacji pogranicznej. Współczesne cywilizacje są na rozdrożu pomiędzy przeszłością „przed” i nieokreślonym „po”. Ludzkość nieoczekiwanie znalazła się w stanie mglistej teraźniejszości „teraz”, samotna i bezbronna przez nowymi wezwaniami i nieznanymi dotąd zagrożeniami. Współczesna postępowość nagle zahamowała i zatrzymała się, zderzając się z murem niewiadomych i przerażających przeszkód.

Wszystko, co do tej pogranicznej sytuacji wydawało się zwyczajnym, normalnym, powszednim, a więc niezniszczalnym i wiecznym, zagubiło się na zawsze w odcinku czasowym „przed” lub pozostało w przeszłości. Nowa zamglona rzeczywistość – „teraz” – zburzyła naiwną zbiorową pewność i wiarę w przyszłość, posiała wątpliwości i trwogę. Podświadomy strach już sprowokował nieodwracalne przesunięcia warstw hierarchii pamięci zbiorowej oraz wartości uniwersalnych i uruchomił ślepe mechanizmy analizy i ponownej oceny dotychczasowej egzystencji „przed”. Pogranicza przyszłości (doświadczonego) i nieznanej szarej przyszłości mobilizuje do przemyślenia minionej daności, nadaje nowe wymiary i znaczenia wszystkiemu, co dotąd wydawało się stałą normalnością i codziennością.

Ale do odcinku „po” musimy przetrwać, a następnie spróbować zaakceptować i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Życzę spokojnego trwania na rozmytym pograniczu!

Lech Suchomłynow